Najważniejsze informacje

Co to jest związek zawodowy?

Związki zawodowe to masowe organizacje społeczne, działające na zasadzie dobrowolności, w obronie interesów pracowników Konstytucji Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych.

Nasza organizacja to oddolny, samorządny związek zawodowy, założony z inicjatywy pracowników CD Projektu, przy współpracy pracowników wielu innych firm polskiej branży gier wideo.

Czym zajmuje się związek zawodowy? Jakie są benefity dołączenia do związku?

Związek ma do dyspozycji narzędzia prawne pozwalające chronić pracowników przed negatywnymi zmianami w miejscu pracy, dbać o przejrzystość procedur i działać jako równorzędna strona podczas negocjacji z pracodawcą.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej więcej, pobierz broszurkę “Co się zmienia w miejscu pracy gdy powstaje organizacja związkowa?” lub skontaktuj się z nami.

Jaka jest wysokość składki?

Minimalna składka członkowska wynosi 15 zł miesięcznie. Każdy z członków może zdecydować, że wpłaca większą kwotę, zależnie od możliwości. Dane do przelewu znajdziesz tutaj.

Na co idą pieniądze ze składek?

Część składki (7 zł) jest przeznaczona na działalność ogólnokrajową Inicjatywy Pracowniczej. Reszta (8 zł) pozostaje do dyspozycji naszego związku. Ze składek finansowane są potrzeby związku: materiały promocyjne, organizacja walnych zgromadzeń, szkolenia dla członków itp.

Czy dołączenie do związku jest bezpieczne?

Tak. Nikt z zewnątrz nie dowie się o twojej przynależności do związku, jeżeli nie ogłosisz tego publicznie. Pracodawca nie ma prawa do informacji o członkach związków zawodowych. Prawo zabrania również zwalniania pracowników na podstawie przynależności do związków.

Związki zawodowe kojarzą się z przemysłem ciężkim. Czy gamedev potrzebuje uzwiązkowienia?

Na zachodzie standardem są związki zawodowe obejmujące również branże kreatywne, IT i gamedev. Nasz branża gier wideo ma swoje problemy, takie jak nadmierne wykorzystywanie entuzjazmu pracowników, prowadzące do wypalenia, długie godziny pracy, powszechność umów śmieciowych. Są to problemy systemowe, których nie da się rozwiązać indywidualnie. Branżowy związek zawodowy zapewnia jednak ku temu narzędzia.

Dlaczego założyliście związek zawodowy?

Zaczęliśmy rozmawiać o uzwiązkowieniu, gdy w 2023 CD Projekt Red zwolnił 9% pracowników (w przybliżeniu – 100 osób). Spowodowało to olbrzymi poziom stresu i niepewności, wpływający na zdrowie psychiczne i dobrostan pracowników. Związek zawodowy powstał w reakcji na tę falę zwolnień. Obecność związku daje lepszą ochronę, większą przejrzystość procedur i silniejszą reprezentację pracowniczą.

Uważamy, że masowe zwolnienia są zagrożeniem dla branży i że uzwiązkowienie jest sposobem, by się im przeciwstawić.

Jesteście niezależni, czy jesteście częścią większej organizacji?

Jesteśmy sekcją Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza, ogólnokrajowej organizacji zrzeszającej wiele firm i branż. Dzięki temu mamy dostęp do wsparcia prawników, zbioru doświadczeń i międzynarodowej sieci kontaktów, zachowując jednocześnie pełną niezależność działania w ramach naszej branży.

Jakie są obowiązki członków związku?

Zgodnie ze Statutem związku, każdy członek i członkini ma obowiązek przestrzegać uchwał instancji Związku, regularnie płacić składki członkowskie, uczestniczyć w działaniach podejmowanych przez Związek i popierać wysuwane przezeń postulaty, współdziałać w kształtowaniu właściwych stosunków międzyludzkich w środowisku pracy oraz przestrzegać zasad związkowej solidarności, wzajemnego poszanowania i koleżeńskiej pomocy.

Oprócz tego, zachęcamy wszystkich do aktywnego udziału w kształtowaniu bieżącej strategii związku, poprzez dyskusje na wewnętrznych kanałach komunikacji i głosowania.

Czy pracodawca i/lub współpracownicy będą wiedzieć, że przystępuję do związku?

Nie. Przynależność do związku nie jest informacją publiczną. Inni członkowie/członkinie będą widzieć Cię na naszym serwerze discorda, jednak nikt z zewnątrz nie będzie mieć wiedzy o twojej przynależności do związku zawodowego.

We własnym zakresie możesz ujawnić swoje członkostwo komu zechcesz.

Jakie są cele związku?

Pracujemy nad stworzeniem wspólnoty, która będzie działała jako sieć wsparcia i ochrony interesów pracowników branży, poprzez wzmocnienie ich pozycji negocjacyjnej podczas rozmów z pracodawcami.

Obecnie skupiamy się na dwóch obszarach: daniem pracownikom objętych działaniem związku firm wspólnego, wyrazistego głosu i zwiększaniem świadomości na temat związków zawodowych w całej polskiej branży gier.

Bardzo istotna jest dla nas stabilność zatrudnienia i jako związek jesteśmy w stanie wspierać interesy pracowników zarówno podczas masowych zwolnień, jak i w indywidualnych przypadkach.

Jakie są plany na najbliższą przyszłość?

Przede wszystkim — zachęcić do działania jak najwięcej osób. Związek jest tak silny, jak należący do niego ludzie. Większa reprezentacja to lepszy wkład w tworzenie procesów, silniejsza demokracja i większy mandat do reprezentacji całej branży.

Jako świeżo powstały związek jesteśmy w okresie przejściowym, który zostanie podsumowany walnym zgromadzeniem w połowie grudnia, na którym wybrane zostaną władze związku.

Nawiązaliśmy również współpracę ze związkowcami z innych firm tworzących gry wideo, by jako branżowy związek wspólnie dbać o jakość pracy i warunków zatrudnienia w całym polskim gamedevie.

Czy osoby pracujące w QA mogą dołączyć do związku?

Jak najbardziej! QA jest kluczową specjalizacją w procesie powstawiania gier i wszystkie osoby pracujące w QA są mile widziane w naszym związku zawodowym. Zarówno te pracujące w studiach developerskich, jak i w firmach świadczących usługi QA.

Czy mogę dołączyć jeśli reprezentuję pracodawcę?

Zależy nam na jak największej różnorodności, jednak kluczowe jest dla nas reprezentowanie interesu pracowników. Dlatego mamy ograniczenia dotyczące HR, PR, działu prawnego i innych pozycji, które mogą rodzić konflikt interesów z przynależnością do związku zawodowego. Jeśli jednak widzisz swoje miejsce wśród nas, napisz do nas na kontakt@gamedevunion.pl

Jak mogę dołączyć?

Aby dołączyć do związku należy wypełnić deklarację członkowską i dostarczyć ją nam osobiście w biurze CDPR w Warszawie, w biurze 11 bitów lub wysłać na maila kontakt@gamedevunion.pl

Czym zajmują się przedstawiciele związku?

Przedstawiciele oficjalnie reprezentują związek zawodowy podczas negocjacji z pracodawcą i są punktami kontaktu zarówno z zarządem firmy, jak i z pracownikami chcącymi przystąpić do związku.

Jakie warunki muszę spełnić, by zostać objęty reprezentacją i ochroną w miejscu pracy?

Aby dołączyć do sekcji CDP musisz być zatrudniony przez CD Projekt S.A. na podstawie polskiej umowy. Aby dołączyć do sekcji 11 bit studios musisz być zatrudniony przez 11 bit studios S.A. na podstawie polskiej umowy.

Poczyniliśmy też pierwsze kroki w celu objęciu kolejnych firm, rozszerzając pełną ochronę i reprezentację na osoby w nich zatrudnione.

Czy mogę dołączyć jeśli pracuję na umowę o dzieło, umowę zlecenie lub fakturę?

Tak, pod warunkiem, że nie zatrudniasz własnych pracowników oraz nie reprezentujesz pracodawcy.

Dodatkowo, by zostać objęty/a ochroną w CDP musisz pracować w firmie ponad od ponad 6 miesięcy.

Polskie prawo jest skonstruowane tak, że niektóre formy ochrony przysługują jedynie na umowie o pracę. W każdym przypadku będziemy występować w obronie twoich interesów, jednak zależnie od formy zatrudnienia, dostępne na, narzędzia prawne będą się różnić.

Czy mogę dołączyć jeśli nie pracuję w CDP/11 bitach lub pracuję krócej niż pół roku?

Jak najbardziej! Jednak pewne rodzaje ochrony prawnej będą mogły być uruchomione dopiero, gdy twoje miejsce pracy zostanie oficjalnie objęte działaniem naszej komisji. Wymaga to jedynie zgromadzenia kilku osób gotowych działać na terenie twojego zakładu.

Dlaczego opłaca mi się dołączać, jeśli nie pracuję w CDP lub 11 bitach?

Dołączając do związku staniesz się częścią branżowej sieci wsparcia, dostaniesz dostęp do platformy wymiany doświadczeń i know how i uzyskasz możliwość wsparcia w razie konfliktu z pracodawcą. Jeżeli zbierzecie kilka osób chętnych do działania w ramach waszej firmy, zyskacie pełną formalną ochronę i reprezentację.

Jestem zatrudniony/a na podstawie polskiej umowy, ale mieszkam gdzie indziej. Czy mogę dołączyć?

Tak.

Pracuję w oddziale krakowskim / wrocławskim, czy mogę dołączyć do sekcji CDP?

Tak.

Czy pracownicy z CDP z Vancouver lub zatrudnieni na zagranicznych umowach mogą dołączyć?

Niestety nie.

Jak mogę pomóc?

Największym wsparciem będzie dołączenie do związku.

Jako członek/członkini uzyskasz dostęp do naszych wewnętrznych kanałów komunikacji, na których wspólnie ustalamy kierunek rozwoju i plan działania związku. Jesteśmy na etapie tworzenia struktur, więc pracy nie zabraknie!

Gdzie mogę zobaczyć co planujecie i jak wam idzie?

Dobrym miejscem startowym jest ta strona. Zapraszamy również do śledzenia nas w mediach społecznościowych — linki w stopce strony.

Mam jeszcze wiele pytań, gdzie mogę je zadać?

Jeśli pracujesz w CDP skontaktuj się z naszymi reprezentantami — Pawłem, Tolly lub Paulą. Jeśli pracujesz w 11 bitach, skontaktuj się z Hubertem. Możesz też do nas napisać: kontakt@gamedevunion.pl