Związek Pracowników Branży Gier

Jesteśmy związkiem zawodowym zrzeszającym wszystkie specjalizacje i osoby zaangażowane w produkcję gier wideo. Jesteśmy częścią OZZ Inicjatywa Pracownicza.

Manifest

  1. Jesteśmy pracownikami wszystkich zawodów polskiej branży gier wideo. Chcemy wykonywać swoją pracę w bezpiecznych, godnych i uczciwych warunkach.
  2. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zatrudnienia, sprawiedliwego traktowania i przejrzystości warunków pracy.
  3. Chcemy to osiągnąć poprzez wzajemne wsparcie i dialog z pracodawcami, w którym będziemy silnym głosem reprezentujący potrzeby pracowników. Przedkładamy edukację i rozmowę nad konflikt.
  4. Reprezentujemy wszystkich pracowników branży gier od właściwej produkcji przez marketing i publishing po support i back-office. Jeśli pracujesz w firmie tworzącej gry, zapraszamy, niezależnie od nazwy twojego stanowiska.
  5. Jesteśmy organizacją demokratyczną. Nasi członkowie, poprzez dyskusje i głosowania, mają aktywny wpływ na strategię i bieżącą działalność związku.
  6. Zmieniamy się w miarę potrzeb, na bieżąco wyciągając wnioski z zebranych danych i feedbacku. Jest to dla nas szczególnie ważne teraz, na początku naszej działalności. Każda zmiana prowadzi do tego samego celu — jak najlepszego reprezentowania interesów pracowników polskiego gamedevu.
  7. Działamy jako niezależna sekcja pod skrzydłami OZZ Inicjatywa Pracownicza. Będąc częścią większych struktur mamy dostęp do doświadczeń i wsparcia związkowców z Polski i zagranicy, zachowując jednocześnie niezależność celów i działania.

O nas

Formalną bazą związku jest Komisja Międzyzakładowa „Związek Pracowników Branży Gier”, obejmująca: CD Projekt, 11 bit studios, Flying Wild Hog i Product Madness Poland.

Połączyliśmy siły z osobami innych firm, by reprezentować wszystkich pracowników gamedevu w Polsce, mówić wspólnym głosem w sprawach dotyczących pracy i jej warunków, i dążyć do polepszenia warunków zatrudnienia w całej branży.

Jeśli chcesz działać lub dowiedzieć się więcej, napisz do nas: kontakt@gamedevunion.pl

Nasze wartości

Sprawiedliwość – wierzymy, że bezpieczne warunki pracy, różnorodność i uczciwe traktowanie wszystkich pracowników są konieczne, abyśmy mogli tworzyć dobre gry.

Przejrzystość – kluczowa jest dla nas szczera i otwarta komunikacja.

Demokracja – reprezentujemy interesy pracowników kształtując strategię związku przy aktywnym udziale naszych członków.

Adaptacja – usprawniamy sposób działania, procesy i komunikację w oparciu o dane i feedback. Odezwij się do nas i podziel swoimi doświadczeniami!

Dołącz do nas!

Związek Pracowników Branży Gier jest otwarty na wszystkie osoby pracujące w branży gier wideo, również te, które obecnie nie są nigdzie zatrudnione / szukają pracy.

Do związku możesz wstąpić niezależnie od tego jaką masz umowę (o pracę, zlecenie, o dzieło, B2B), o ile nie zatrudniasz własnych pracowników lub nie reprezentujesz pracodawcy.

Aby przystąpić do związku, wypełnij formularz i wyślij z prywatnego maila, podpisaną deklarację członkowską na kontakt@gamedevunion.pl (pobierz plik żeby móc go edytować).

OZZ Inicjatywa Pracownicza to oddolny, samorządny związek zawodowy, założony z inicjatywy pracowników zakładów Cegielskiego w Poznaniu i lokalnych ruchów społecznych. Przez ostatnie 10 lat w ramach OZZ IP powołano szereg nowych komisji w różnych sektorach (służba zdrowia, handel, teatry, opieka i edukacja, a teraz również branża gier) oraz w województwach (Mazowieckie, Wielkopolskie, Śląskie, Dolnośląskie, Pomorskie, Lubuskie).

Rozpoczynając ruch związkowy w branży gier wykorzystujemy doświadczenie OZZ IP we wspieraniu pracowników nigdy wcześniej niezrzeszonych (np. artystów czy zatrudnionych na śmieciowych umowach).


Składki i darowizny

Składka członkowska wynosi 15 zł miesięcznie.

Numer konta: 14 2130 0004 2001 0577 6570 0072
OZZ Inicjatywa Pracownicza
ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
Tytuł przelewu: Składka – Imię Nazwisko

Możecie nas również wspierać darowiznami, nawet jeśli nie należycie do związku. Dane do przelewu jak wyżej, z tym wyjątkiem, że tytuł przelewu musi zawierać słowo darowizna.